+420 777 219 629 info@gasproml.cz

Kotle

Srdcem ústředního vytápění je teplovodní kotel, který ohřívá vodu do otopné soustavy. Topná tělesa ohřívají vzduch v interiéru a zajišťují tak tepelnou rovnováhu mezi tepelnými ztrátami a tepelnými zisky. Oběh topné vody může být  samotíží nebo  je oběh vody zajištěn oběhovým čerpadlem.

Kotle

Srdcem ústředního vytápění je teplovodní kotel, který ohřívá vodu do otopné soustavy. Topná tělesa ohřívají vzduch v interiéru a zajišťují tak tepelnou rovnováhu mezi tepelnými ztrátami a tepelnými zisky. Oběh topné vody může být  samospádem nebo  je oběh vody zajištěn oběhovým čerpadlem.

Kotel na biomasu využívá obnovitelné zdroje energie a je zaměřený na úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů. Při správném návrhu a odborné montáži, plně pokrývá potřebu tepla a teplé vody v domácnosti a s vhodně navrženou regulací nabízí nebývale vysoký komfort. Kotle na biomasu jsou určeny na spalování biomasy ve formě pelet, briket, štěpků nebo kusového dřeva se systémem zplyňování. Tyto kotle spojují špičkovou technologii – nejvyšší možný stupeň efektivity spalování, spolehlivost, komfort a ekologii. 

KOTEL S RUČNÍM
PŘIKLÁDÁNÍM

AUTOMATICKÝ

KOTEL

KOTEL S RUČNÍM
PŘIKLÁDÁNÍM

AUTOMATICKÝ

KOTEL

PLYNOVÉ.

Kondenzační kotle nahrazují klasické plynové kotle a jsou v současné době oblíbené pro svou vysokou účinnost a ekonomický provoz. Tyto kotle využívají tepelnou energii z kondenzace vodních par a jsou tak mnohem účinnější než klasické kotle na plyn. Jsou velmi snadno regulovatelné a mají uživatelsky přívětivé ovládání. Jsou určeny především na spalování zemního plynu a propan-butanu. Novější typy kotlů již počítají se spalováním zemního plynu s příměsí vodíku. Chcete-li dosáhnout optimální účinnosti ve vašem vytápění a současně minimalizovat náklady na energie, pak je kondenzační plynový kotel tou správnou volbou pro váš domov nebo podnik.

ELEKTRICKÉ.

Elektrické kotle jsou cenově dostupná zařízení, která mají proti ostatním typům jednu velkou výhodu – ke svému provozu nepotřebují žádný odvod spalin. Kotle na elektřinu jsou vhodné pro vytápění malých objektů, bytů, nebo jako záložní či doplňkový zdroj topných soustav. Nabízejí snadnou instalaci a obsluhu. 

Realizace.

Naši partneři