+420 777 219 629 info@gasproml.cz

Tepelná čerpadla

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístěna. V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho na rozdíl od potravin v ledničce neomezené množství.

Tepelná čerpadla

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístěna. V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho na rozdíl od potravin v ledničce neomezené množství.

Vzduch / VZDUCH

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu a ohřívá vzduch uvnitř budovy. Systém vzduch- vzduch ohřívá vnitřní vzduch přímo, bez prostřednictví topného systému. Je ideálním řešením pro širokou škálu aplikací, od chat, rodinných domů až po komerční budovy. Vhodné je pro novostavby i rekonstrukce.

S tepelným čerpadlem vzduch-vzduch si užijete stálou a pohodlnou teplotu v interiéru bez náhlých změn a to po celý rok. Navíc díky své účinnosti (až A+++) a schopnosti používat venkovní vzduch jako zdroj energie vám tepelné čerpadlo vzduch-vzduch umožní, snížit náklady na vytápění až o 50 % ve srovnání s tradičními systémy. Díky této účinnosti, můžete mít jistotu, že naše tepelná čerpadla vzduch-vzduch poskytují nejen optimální vytápění a komfort, ale zároveň minimalizují spotřebu energie, což vede k úsporám na vašich účtech a k ochraně životního prostředí.

SPLITOVÁ

JEDNOTKA

MULTISPLIT

JEDNOTKA

SPLITOVÁ

JEDNOTKA

MULTISPLIT

JEDNOTKA

Vzduch / VODA

Tepelné čerpadlo vzduch-voda ohřívá chladivo pomocí tepla z venkovního vzduchu, toto teplé chladivo následně předává své teplo topnému systému – radiátorům nebo podlahovému topení. Slouží také k ohřevu teplé vody. Hlavní výhodou tepelných čerpadel vzduch-voda je, že jsou relativně snadno instalovatelné, nevyžadují žádné hluboké zásahy do země ani nepřináší žádná omezení v budoucím využití pozemku. Moderní tepelná čerpadla vzduch-voda mají vysoký koeficient výkonu (COP).

Pro novostavby s podlahovým vytápěním jsou vhodné nízkoteplotní jednotky.

Naopak pro rekonstrukce a pro topné soustavy navržené na vyšší teplotní spád jsou vhodné vysokoteplotní jednotky.

MONOBLOK

Venkovní jednotka – obsahuje vše potřebné pro kompletní vytápění a chlazení

SPLIT

Venkovní a vnitřní jednotka propojená chladivovým okruhem

HYDROSPLIT

Venkovní a vnitřní jednotka propojená topnou vodou

MONOBLOK

Venkovní jednotka – obsahuje vše potřebné pro kompletní vytápění a chlazení

SPLIT

Venkovní a vnitřní jednotka propojená chladivovým okruhem

HYDROSPLIT

Venkovní a vnitřní jednotka propojená topnou vodou

Realizace.

Naši partneři