Gaspro Mariánské Lázně s.r.o. | voda a kanalizace, topení a plyn

KONEC POUŽÍVÁNÍ KOTLŮ EMISNÍ TŘÍDY I. a II. SE BLÍŽÍ

VYUŽIJTE DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ

Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Cílem je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, která využívají pevná (tuhá) paliva.

V rámci dotačních programů nabízíme dodávku a montáž:

PROČ GASPRO:

Jsme lokální montážní firma se sídlem ve Velké Hleďsebi, naší snahou je působit v Mariánských Lázních a jejich okolí.

Dotační tituly a kdo o ně může žádat:

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co může získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů, maximální výše dotace 100.000,- Kč v případě tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu.

KOTLÍKOVÁ DOTACE PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI

Na co může získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace, tj. 130.000,- Kč.